نماد اعتماد الکترونیکی

حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

کل سفارشات سایت بصورت پیش فروش و ارسال کالا پس از ورود از کشور امارات و کارهای مربوط به گارانتی و غیره صورت میپذیرد سپس ارسال میگرددکه این روند حداقل  25 روز کاری الی 45 روز کاری زمان خواهند برد . 

در شرایط غیرعادی و غیرمترقبه این تعداد روزهای ارسال بیشتر هم خواهد شد و خریدار با آگاهی کامل از اینکه کالاها باید از طرف تامین کننده به سازگار همراه رسیده و سپس امور پردازش و ارسال صورت پذیردسفارش ثبت نمایید , در نظر داشته باشید که امکان تاخیر نیز هست و خریدارشزایط را پذیرفته و با اطلاع کامل خرید را انجام دهید.